Το περιοδικό μας είναι μία επιθεώρηση Ιδεών και Δραστηριοτήτων της κοινότητάς μας. Ασχολούμαστε με την ζωή στην φύση, με τον κοινοτισμό και την φιλοσοφία στην πράξη. Προσεγγίζουμε τον Άνθρωπο και τον Κόσμο ολιστικά και προωθούμε ιδέες για μία βιώσιμη κοινωνία και έναν νέο, ανώτερο, συμφιλιωμένο με την Γη πολιτισμό.

Κατά τον Πλάτωνα η Παιδεία αποτελεί την μόνη ίσως δυνατότητα για την ανάπτυξη μίας μελλοντικής ιδανικής Πολιτείας. Και ο Πλάτων στηρίζει τα πάντα στην Παιδεία. Στην διάπλαση του ανθρώπου της Αρετής. Όμως η φιλοσοφική οδός της Αρετής δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την δράση. Και η δράση με την σειρά της, δηλαδή η δράση με νόημα, το βίωμα και η εμπειρία, είναι το μέσον προς την κατάκτηση του νέου ανθρώπου και του νέου πολιτισμού. Είμαστε άνθρωποι της Δράσης και όχι του διανοουμενισμού. Είμαστε εξερευνητές. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, έχουμε όμως έναν τρόπο προσανατολισμού. Οι κύριες δραστηριότητές μας είναι η ζωή στην φύση, ο κοινοτισμός και η καλλιέργεια. Μέσα από όλη αυτή την δραστηριότητα, δίνουμε μορφή σε έναν συμφιλιωμένο με τον εαυτό του, πολυδιάστατο άνθρωπο ενός Ελληνικού Ιδεαλισμού. Η Λυκώρεια είναι ένας τρόπος για να ζεις και να βλέπεις τον κόσμο.

Διαβάστε: Τί νόημα έχει ένα περιοδικό έντυπο στην εποχή του διαδικτύου;

Ενημέρωση: Η έκδοσή μας θα συνεχιστεί τον χειμώνα με το 6ο τεύχος. Οι έως τώρα συνδρομές συνεχίζουν να ισχύουν, αλλά δεν θα υπάρξουν και νέες. Πολύ απλά γιατί τα ταχυδρομικά έξοδα είναι υψηλότερα του κόστους του περιοδικού και είναι κρίμα. Για τον λόγο αυτό θα αναπτύξουμε ένα δίκτυο τοπικών διανομέων, αποστέλλοντας 5άδα τευχών σε οικονομική τιμή, ώστε να έχετε κέρδος από την μεταπώληση (ή τουλάχιστον να βγάζετε τα ταχυδρομικά τέλη). Θέλουμε τοπικούς διανομείς. Διαφορετικά μπορείτε να τα αφήνετε κάπου στη σχολή σας ή σε στέκια δωρεάν.