Σύνδεσμος Archives

Astronomia.gr

Η ελληνική ελεύθερη βάση δεδομένων για την μελέτη της αστρονομίας. Ένα μάθημα που δυστυχώς καταργήθηκε από τα Λύκεια, αλλά εντάσσεται στην ύλη των μαθημάτων της Λυκώρειας για κάθε ενδιαφερόμενο.