Εικόνα

Θερινό Ηλιοστάσιο: Η γιορτή των Ενεργών Δυνάμεων της φύσης. Η γιορτή των Ζωντανών ανθρώπων.

“Αν νιώθετε ότι είστε περήφανοι για τους προγόνους σας, τότε μην στερήσετε από τα παιδιά σας αυτό το συναίσθημα.”
Κικέρων

Ξόανο από κορμό βελανιδιάς, του θεού Πέρουν από την Σλοβακία, με τα σύμβολα του Κεραυνού και του οκτάκτινου ηλιακού τροχού. Ο Πέρουν είναι ο κορυφαίος θεός του σλαβικού πανθέου, αντίστοιχος του Δία των Ελλήνων.